Oppstart av treningsdag for smeller/søk er litt utsatt nå på nyåret grunnet omgjøring i kurslokalet.

Vi regner med å starte for fullt i februar, så følg med på våre sider:)